Πολιτική Απορρήτου

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε την ευθύνη για τη μεταφορά των δεδομένων σας μέσω του internet.
Δεν δίνεται καμία εγγύηση ασφάλειας ή τήρησης απορρήτου για οποιοδήποτε αρχείο μπορεί να προστεθεί στο server.
Ο παρόν ιστοχώρος δε φέρει καμία ευθύνη για το είδος ή το περιεχόμενο των αρχείων που μπορεί να προσθέσει κάποιος επισκέπτης ή χρήστης.

Τα αρχεία δύναται να καταστραφούν από το server χωρίς προειδοποίηση. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση παραμονής τους στο server ή η ασφαλής τήρησής τους για κανένα χρονικό διάστημα.